Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi Kullanıcı Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “GetirAraç”) olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kullanıcı Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) KVKK uyarınca kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

1.    İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz GetirAraç tarafından, uygulama üzerinde üyelik oluşturmanız ve GetirAraç hizmetlerini kullanmanız esnasında bizimle paylaşacağınız bilgiler ile kiralamalarınız kapsamında kiraladığınız araçtan toplanacak bilgiler esas alınarak, elektronik veya fiziki yollarla aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Tablo-1

İşlenme Amaçları

Kişisel Veriler

Hukuka Uygunluk Sebepleri

·      Saatlik, Günlük veya Aylık Araç Kiralama Hizmetinden Faydalanmanızın Sağlanması

·      Rezervasyonlarınızın Alınması veya İptal Taleplerinizin Karşılanması

·      Mal / Hizmet Satış Süreçlerimizin Yürütülmesi

·      Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerimizin Yürütülmesi

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası)

·      Diğer Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md.5/2(c))

·      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerimizin Yürütülmesi

·      Kullanıcı İlişkileri Yönetimi Süreçlerimizin Yürütülmesi

·      Ürün ve Hizmetlere İlişkin Taleplerinizin Yerine Getirilmesi veya Şikayetlerinizin Yanıtlanması

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri)

·      Ödemelerin Alınması ve Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

·      Finans ve Muhasebe İşlerimizin Yürütülmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödeme Bilgileri)

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md.5/2(c))

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      İletişim Faaliyetlerimizin Yürütülmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Uygulamaya Kaydınızın Gerçekleştirilmesi

·      Ürün ve Hizmetlerimize İlişkin Üyeliğinizin Oluşturulması

·      Kimlik Doğrulama Kontrollerimizin Gerçekleştirilmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgileri)

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgileri)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati, Harcama Tutarı)

·      Lokasyon Bilgileri (Anlık Konum Bilgisi)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi)

·      Diğer Bilgiler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler)

·      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md.5/2(ç))

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesine İlişkin Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati)

·      Uyuşmazlık Süreçlerinin ve Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·      Kullanım Neticesinde Meydana Gelebilecek Masraf, Zarar ve Hasar Kapsamında Takip ve Tahsilat İşlemlerinin Yürütülmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgileri)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (Cihaz Kimlik Numarası, IP Adresi)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md 5/2 (e))

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerimizin Yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi / Denetimi

·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerimizin Yürütülmesi

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgileri)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Taşınır Mal ve Kaynaklarımızın Güvenliğinin Temini

·      Şirket Operasyonlarımızın Güvenliğinin Temini

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (Cihaz ID Bilgisi, IP Adresi)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

·      Kimlik Doğrulama Kontrollerimizin Gerçekleştirilmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ehliyet Üzerinde Yer Alan Kan Grubu, Protez Cihaz Kullanım Bilgileri ve Fotoğraf Bilgisi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Görüntüleri)

Açık Rıza (KVKK md. 6/2)

·      Araçların Kullanımına İlişkin Uygunluk Durumunun Değerlendirilmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ehliyet Üzerinde Yer Alan Protez Cihaz Kullanım Bilgileri)

Açık Rıza (KVKK md. 6/2)

·      Sunulan Ürün ve Hizmetlere İlişkin Olarak Kullanıcılarımıza Özel Kampanyaların ve İndirimlerin Belirlenmesi

·      Çekiliş, Reklam, Kampanya ve İndirim Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler)

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları, Reklam ID/kimliği tanımlayıcıları)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri, Güvenli Sürüş Alışkanlıklarına İlişkin Bilgiler)

Açık Rıza (KVKK md. 5/1)


 

2.    Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup GetirAraç’ın denetimindedir.

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda Tablo-2’de gösterilen amaçlar ve ilgili hukuka uygunluk sebeplere uygun olarak yurt içi ve yurt dışında yer alan üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

Tablo-2

Aktarım Amacı

Aktarılan Kişisel Veriler

Alıcı Grubu

Hukuka Uygunluk Sebepleri

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesine İlişkin Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Numarası)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati, Kiralanan Araç Kullanım Bilgisi, Kiralama Tutarı, Kiralanan Araç Hasar Bilgileri)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md.5/2(ç))

·      Kullanıcılarımız Tarafından Yapılan Kiralama İşlemlerine İlişkin Olarak Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

Ödemelerin Tahsilatı İçin Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Şirket Operasyonlarımızın Yürütülmesi Amacıyla Finans, İletişim, Teknoloji Çözümleri, İş Geliştirme ve Veri Analitiği Hizmetleri Alınması

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri, Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati)

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgisi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·      Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Günlük Operasyonların Yürütülmesi İçin Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Şirket Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Altyapı, Bilişim ve Yazılım Sistemlerine İlişkin Hizmet Alınması

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri, Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati)

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgisi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·      Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Altyapı ve Bilişim Sistemi Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılar

·      Kullanıcı İlişkileri ve Kullanıcı Memnuniyeti Süreçlerinin Yönetimi ile Talep ve Şikayetlerinizin Yanıtlanması

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri)

Çağrı Merkezi ve Anket Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Üyeliklerinizin Oluşturulması

·      Kimlik Doğrulama Kontrollerimizin Gerçekleştirilmesi

·      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·      Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

Üyelik Bilgilerine İlişkin Kontrollerin Sağlanması Adına Hizmet Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Kaza ve Hasar Durumlarında Hizmet Alınan Sigorta Firmasına Gerekli Bildirimlerin Yapılabilmesi

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Araçlara İlişkin Sigorta Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md 5/2 (e))

·      Kaza ve Hasar Durumlarında Kullanıcılarımıza ve Araçlarımıza İlişkin Destek Hizmeti Alınması

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yol Yardımı Kapsamında Çekici ve Onarım Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md.5/2(c))

·      Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınması

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgileri)

·      İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·      Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·      İşlem Güvenliği Bilgileri (Cihaz ID Bilgisi, IP Adresi)

·      Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md 5/2 (e))

·      Kayıt ve Kimlik Kontrolü Süreçlerine İlişkin Olarak Yazılım Destek Hizmeti Alınması

·      Kimlik Bilgileri (Ehliyet Üzerinde Yer Alan Kan Grubu, Protez Cihaz Kullanım Bilgileri ve Fotoğraf Bilgisi)

·      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları)

Yazılım Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Açık Rıza (KVKK md. 5/1)

·      Şirket Operasyonlarımızın Yürütülmesi Amacıyla Dijital Pazarlama Hizmeti Alınması

·      İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi)

·      Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları, Reklam ID/kimliği tanımlayıcıları)

Dijital Pazarlama Süreçleri için Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·      Açık Rıza (KVKK md. 5/1)

 

3.      Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, GetirAraç’a başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak

·        Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No:13/334 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla veya

·        kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla        [email protected] KEP adresine ya da tarafınızca GetirAraç’a daha önce bildirilen ve GetirAraç’ın sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine

KVKK’nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5. maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.

GetirAraç, usulüne uygun olan başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Son Güncellenme Tarihi: 10.03.2023

 

Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.